Doručování a nepřítomnost adresáta

Jezdíte na delší pracovní cesty? Nezdržujete se na místě Vámi hlášeného trvalého bydliště? Dávejte pozor na zajištění doručování Vám adresovaných písemností! Nejvyšší soud se v usnesení ze dne 22.02.2016, sp. zn. 20 Cdo 218/2016 zabýval podmínkami pro vyslovení neúčinnosti doručení písemnosti kvůli nepřítomnosti adresáta v místě trvalého bydliště. V posuzovaném případě adresát pobýval po dobu půl roku mimo adresu svého trvalého bydliště z důvodu pracovní cesty. Ačkoli soud připustil, že důvody pracovního pobytu v zahraničí či např. hospitalizace mohou být omluvitelným důvody, půlroční nepřítomnost již má být řešena pomocí zvolení adresy pro doručování. Neúčinnost doručení tedy nebyla konstatována.