Aktuality & novinky

Čínská studentka na stáži v Z/C/H Legal

Čínská studentka na stáži v Z/C/H Legal

V rámci projektu Prague Summer School, jehož účelem je příprava zahraničních studentů pro jejich budoucí kariéry prostřednictvím předávání zkušeností a know-how renomovanými experty, bude v Z/C/H Legal působit na stáži čínská studentka Amin Xue.

Od 01.11.2016 hradí daň z nabytí nemovitých věcí kupující

Od 01.11.2016 hradí daň z nabytí nemovitých věcí kupující

Novela zákonného opatření Senátu upravující daň z nabytí nemovitých věcí č. 254/2016 Sb., jejíž obsahem je především přenesení povinnosti hradit daň z prodávajícího na kupujícího, nabude účinnosti ke dni 01.11.2016. Daňová povinnost kupujícího nově vznikne ze zákona a nebude možné tuto vůlí smluvních stran přenést na prodávajícího.

Významná změna územního plánu hlavního města Prahy

Významná změna územního plánu hlavního města Prahy

Aktuálně je projednávána celoměstsky významná změna textové části územního plánu hlavního města Prahy. Navrhované změny se týkají například způsobu výpočtu výměry ploch obchodních zařízení, „zezávaznění“ koeficientů zeleně a koeficientů podlažních ploch či pravidel pro výškovou regulaci budov.

Francouzský „Loi Macron“ nabyl účinnosti

Francouzský „Loi Macron“ nabyl účinnosti

Dne 01.06.2016 nabyla účinnosti francouzská právní úprava známá pod označením “Loi Macron”, která nově reguluje některé pracovní podmínky zaměstnanců, a to i zahraničních. 

Odpovědnost za zkaženou dovolenou

Odpovědnost za zkaženou dovolenou

Neproběhla Vaše dovolená tak, jak slíbila cestovní kancelář? Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 33 Cdo 747/2015, konstatoval, že máte v takovém případě právo na náhradu způsobené újmy, resp. na poskytnutí slevy ze zájezdu.

Úpravy stanov společenství vlastníků jednotek

Úpravy stanov společenství vlastníků jednotek

Lhůta pro úpravy stanov SVJ vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. končí 31.12.2016!

Z/C/H Legal poskytovala právní poradenství při akvizici společnosti CEMOD - CZ

Z/C/H Legal poskytovala právní poradenství při akvizici společnosti CEMOD - CZ

Z/C/H Legal poskytovala své služby na straně kupujícího při akvizici 100% podílu ve společnosti CEMOD – CZ s.r.o., dřívější dceřiné společnosti 3SI Group v České republice a na Slovensku.

Student Trainee Exchange Programme

Student Trainee Exchange Programme

Advokátní kancelář Z/C/H Legal od loňského roku spolupracuje se spolkem studentskou asociací studentů práva ELSA, a tím podporuje program výměnných stáží STEP (Student Trainee Exchange Programme).

Registr smluv

Registr smluv

Před nedávnem jsme Vás informovali o Zákonu o registru smluv, který vstoupil v účinnost dnem 01.07.2016.

Z/C/H Legal na Prague Summer School 2016

Z/C/H Legal na Prague Summer School 2016

Již po čvtrté proběhne v červenci v Praze akce Prague Summer School. Jde o letní vzdělávací akce, která zahraničním studentům nabízí 3 týdny plné intenzivních seminářů, přednášek a workshopů vedených uznávanými profesionály.

Sommerfest

Sommerfest

Dne 23.6.2016 proběhl náš tradiční Sommerfest. Letos jsme se snažili ovládnout kulinářské umění, a to v prostorách holešovické tržnice pod dohledem kuchařů z Chefparade.

Uzavíráte v rámci své obchodní praxe smlouvy s veřejnoprávními subjekty?

Uzavíráte v rámci své obchodní praxe smlouvy s veřejnoprávními subjekty?

Pokud ano, pak od 01.07.2016 myslete na povinnost zveřejňovat smlouvy s těmito subjekty v registru smluv založeném nově zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Účastníkům zakázaných kartelů hrozí žaloby na náhradu škody

Účastníkům zakázaných kartelů hrozí žaloby na náhradu škody

Sbírka zákonů se letos rozšíří o zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Do konce roku 2016 je totiž nutné začlenit do českého práva směrnici 2014/104/EU o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži.

TagLaw patří mezi elitní právní aliance

TagLaw patří mezi elitní právní aliance

Významná ratingová agentura Chambers & Partners opětovně zařadila alianci TAGLaw, jejíž členem je Z/C/H Legal již druhým rokem, mezi elitní právní aliance a udělila jí právo užívat označení „Elite Law Firm Network“.

Mgr. Hladký na jarní konferenci TAGLaw

Mgr. Hladký na jarní konferenci TAGLaw

Ve dnech 02.05. – 04.05.2016 se v Lisabonu konala pravidelná konference celosvětově působící sítě poskytovatelů právních a ekonomických služeb TAGLaw.

Z/C/H Legal podporuje franchising

Z/C/H Legal podporuje franchising

Z/C/H Legal je opět jedinou advokátní kanceláří, která je patronem Českého institutu pro franchising, největšího sdružení společností zabývajících se franchisingem v České republice.

Chcete být vždy v obraze a o krok napřed před konkurencí? Odebírejte náš newsletter!